A szakkollégium célja
 

  • széles látókörű értelmiség képzése,
  • oktató - kutató munka összekapcsolása révén szakmai tudományos műhelyek létrehozása,
  • az egyetemi, főiskolai szellemi élet élénkítése,
  • szakmai programok szervezése kívülállók számára is,
  • együttlakó diákok öntevékeny közösségeinek létrehozása,
  • autonómia, a döntések önálló módon, független szervezetekként való meghozása,
  • demokratikus elvek alapján a közéletiség szellemi alapjainak megteremtése,
  • a világnézetek és az értékek pluralizmusának érvényesülése

Az Öveges József Szakkollégiumban a hallgatók előadásokat tartanak egy általuk választott szakmai vagy közéleti témában. Ezeket az előadásokat bárki díjmenetesen megtekintheti.

Szakkollégiumunk egyik fő célkitűzése, hogy a belső összetartást és az egyetem különböző karokon tanuló szakkollégiumi hallgatóit érdeklődési területük megosztására – ezáltal a többi tag látó- és érdeklődési körét gyarapítva – ösztönözze, jó hangulatú, kooperatív és fejlődésre ösztönző légkört kialakítva. Erre szolgálnak különböző közvetlen közösségi alkalmaink (egyesek spontán, mások már nagy hagyományokkal rendelkeznek), valamint vannak formálisabb keretek között zajló közösségépítésre szolgáló gyűléseink is. Közvetlen hangulatú eseményeinkre néhány példa: LAN-parti, karácsonyi parti, palacsintázás, bográcsozás, társasjáték. Formális keretek közt zajlik a mindenki számára kötelező féléves választott témájú előadáson legjobb előadói-előadási értékelést kapott tagok díjátadója.

Az értelmiségi szocializációt segítik szakkollégium tagjai által tartott előadások, melyek nyílt körű lebonyolításúak. Ezen alkalmakat minden esetben plakáton és internetes fórumainkon is hirdetjük, és bárki részt vehet ezeken.

A szakkollégiumban nem maradnak magukra azok, akik segítséget kérnek. Rendszeresen szokott lenni korrepetáció, ahol azonos évfolyamú tagok ülnek össze, vagy a felsőbb évfolyamos tagok is szívesen besegítenek.